• Alle soorten kiptransporten

  • met 6x4 naar stortplaatsen - naar de landbouw

  • Afvoer bioslib

  • Seizoenswerken : suikerbieten, witloofwortelen, ...

  • Handel in stro, hooi, vlas, decoratieve boomschors, ...

 

Alle vergunningen zoals : OVAM - GMP - Grondbank - Mestbank